Podpisano umowę na budowę lodołamaczy dla RZGW Szczecin

01.08.2018

W dniu 20 lipca podpisano umowę pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a stocznią Remontowa Shipbuilding SA, w ramach której realizowana będzie dostawa pn.: „Zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa wraz z wyposażeniem dwóch lodołamaczy przeciwpowodziowych liniowych w ramach zadania: Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin”.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w osi priorytetowej II Ochrona środowiska, pod działaniem 2.1 tj. „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”. 

Parametry techniczne budowanych lodołamaczy liniowych zostaną uznane za obowiązujące, dopiero na podstawie ostatecznej dokumentacji technicznej (klasyfikacyjnej), w trakcie wykonywania której będą musiały zostać dokonane obliczenia optymalizacyjne kadłubów, potwierdzone następnie badaniami modelowymi, w tym również przeprowadzonymi w basenie lodowym. Wartość inwestycji to 30,25 mln złotych.