AKTUALNA INFORMACJA ŻEGLUGOWA - LINK

24.06.2020

Aktualna informacja żeglugowa dla rz. Odry i Szczecińskiego Węzła Wodnego znajduje się na nowej stronie RZGW Szczecin: www.szczecin.wody.gov.pl .

Bezpośredni link: TUTAJ